Εταίροι

Το FullSteamAhead υλοποιείται στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία από επτά (7) οργανισμούς και σχολεία.

Ένωση για την προώθηση της άτυπης εκπαίδευσης, της κριτικής σκέψης και της φιλοσοφίας στην πράξη «Petit Philosophy», Κροατία

www.petit-philosophy.com

Η Petit Philosophy είναι μια ΜΚΟ, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού βασισμένο στην κριτική σκέψη. Ένας από τους κύριους στόχους του οργανισμού είναι η ενθάρρυνση, η προώθηση και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση σε παιδιά, νέους και ενήλικες μέσω επιχειρημάτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας. Η Petit Philosophy ενθαρρύνει την καινοτομία στην άτυπη εκπαίδευση, προωθεί και αναπτύσσει τον εθελοντισμό και τη συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ και άλλων ιδρυμάτων και ενδυναμώνει τη συνειδητοποίηση της ανάγκης εφαρμογής της φιλοσοφίας στην πράξη προς όφελος της κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, η Petit Philosophy
διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και δημόσια φόρουμ στον τομέα της εκπαίδευσης, της φιλοσοφίας, της κριτικής σκέψης και ενθαρρύνει τον ακτιβισμό στην τοπική κοινωνία. Οι ειδικοί της Petit Philosophy εφαρμόζουν διεπιστημονικές προσεγγίσεις με βάση το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο, δηλαδή τη φιλοσοφία, την ιστορία, τη λογοτεχνία και τη βιολογία.

Militos logo 1

MILITOS Consulting SA, Ελλάδα

Η Militos Consulting S.A. είναι μια δυναμική και καινοτόμος εταιρεία συμβούλων, με ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ, διεθνή εμπειρία και πολλές διακρίσεις στην παροχή ολοκληρωμένων και πρωτοποριακών συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων της ενδυνάμωσης δεξιοτήτων (Skills Empowerment), της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ), της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, της επικοινωνίας, της δημιουργίας κοινοτήτων, ευαισθητοποίησης, διοργάνωσης εκδηλώσεων, κοινωνικής καινοτομία, πολιτισμού κ.α.
Έχοντας συμμετάσχει ως επικεφαλής ή συνεργαζόμενος εταίρος σε 60 Ευρωπαϊκά έργα, η Militos διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων και πολύπλοκων έργων καθώς και στην σε βάθος κατανόηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η Militos έχει εξειδίκευση στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία νέων και αειφόρων επιχειρηματικών σχημάτων, σε μεθοδολογίες εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (train-the-trainer) σε όλους τους τομείς, σε διαδραστικά εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης κ.α Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην κινητοποίηση κοινοτήτων, στη δημιουργία και ενεργοποίηση δικτύων, στον σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην υλοποίηση απαιτητικών εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας και είναι γνωστή για το έξυπνο, εφευρετικό και υψηλής αισθητικής και ποιότητας διαφημιστικό υλικό που παράγει (λογότυπα, φυλλάδια, banner, ιστότοποι, μακέτες, vortals, videolands, διαδικτυακά παιχνίδια, teaser για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδραστικά ιστολόγια, κ.λπ.). Είναι η πρώτη επιλογή της αγοράς ως σύμβουλος επικοινωνίας και διάδοσης για επιχειρήσεις και (ευρωπαϊκούς) φορείς, όπως η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (αποκλειστικός σύμβουλος επικοινωνίας), το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (εξωτερικός σύμβουλος), το Πρότυπο Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (εθνικός συντάκτης), το Γενικό Τμήμα Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ενδιάμεσος οργανισμός για νέους επιχειρηματίες ERASMUS & συντονισμός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεντόρων για Γυναίκες Επιχειρηματίες).

Innovation Training Center, S.L., Ισπανία

Το Innovation Training Center (ITC) είναι ένας οργανισμός κατάρτισης και παροχής συμβουλών με έδρα την Πάλμα ντε Μαγιόρκα (ES), ο οποίος προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικά με καινοτόμα υλικά και υπηρεσίες (R+D+I προσέγγιση) για την προώθηση της καινοτομίας στη μάθηση, την επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη οργανισμών κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Το ITC βρίσκεται στο PARC BIT (ParcBit, Parc balear d’innovaci tecnol gica, http://www.parcbit.es/) ένα ειδικό πάρκο για την προώθηση της καινοτομίας και της κατάρτισης στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ICT) για νέους, ενήλικες, επιχειρήσεις και ΜΜΕ. Η μακροχρόνια εμπειρία του ITC επέτρεψε την ανάπτυξη δικού του τμήματος Έρευνας & Τεχνολογίας (R&D) για την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων ICT. Η διεπιστημονική ομάδα του ITC έχει συμμετάσχει και διαχειριστεί ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών και τεχνολογικών έργων και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία δικτύωσης με διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, π.χ. κυβερνητικά ιδρύματα, τεχνολογικά κέντρα και δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ITC διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στην κατάρτιση σε μαλακές δεξιότητες, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης, ιδίως στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης, στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων, στην παροχή κατάρτισης σε προσωπικό των ΜΜΕ, καθώς και στις τεχνικές καθοδήγησης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης.

STEPS SRL, Ιταλία

Ο οργανισμός STePS ιδρύθηκε το 2013 στη Μπολόνια και αξιοποιεί τις δεξιότητες μιας ομάδας έξι (6) εμπειρογνωμόνων με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που καλύπτουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Erasmus+, FP7, H2020, Tempus, Interreg κ.λπ.). Ο οργανισμός εργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας, του προβληματισμού και της επανεξέτασης των παραδοσιακών προσεγγίσεων μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της άτυπης και μη τυπικής μάθησης). Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στην από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών, ευθυγραμμισμένων με τις πιο πιεστικές παιδαγωγικές ανησυχίες. Το STePS επεξεργάζεται και διαχειρίζεται έργα με γνώμονα τη ζήτηση, με στόχο την ενδυνάμωση των ατόμων μέσω εξατομικευμένων, συνεργατικών και συμμετοχικών μορφών μάθησης. Διαθέτει μεγάλη και ευρεία εμπειρία σε εκπαιδευτικά έργα που προάγουν τον πλουραλισμό, τη δημοκρατία και την αειφορία στην κοινωνία. Το STePS προωθεί και συμμετέχει σε έργα για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών της εκπαίδευσης και συνδέεται με διεθνή δίκτυα καθώς και με μεμονωμένα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η διδασκαλία παρέχεται με ποικίλους τρόπους, π.χ. ως κοινότητες μάθησης, προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης, εργαστήρια, πιλοτικά προγράμματα και επισκέψεις μελέτης. Το STePS ασχολείται επίσης με την αξιολόγηση.

Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (I.E.S), La Cala de Mijas, Ισπανία

Το σχολείο IES La Cala de Mijas ιδρύθηκε το 2007 και βρίσκεται στο Mijas, στη Μάλαγα-Κόστα ντελ Σολ. Είναι το μοναδικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης La Cala de Mijas το οποίο οδηγεί σε απολυτήρια διαφορετικών κατευθύνσεων. Περίπου 300 μαθητές πραγματοποιούν τη υποχρεωτική και τη μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση τους σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον σεβασμού και ισότητας, με σαφή δέσμευση για καινοτομία και ποιότητα στη δημόσια εκπαίδευση.
Το IES La Cala de Mijas έχει εφαρμόσει το Πολύγλωσσο Σχέδιο (δίγλωσσο στα αγγλικά), στο πλαίσιο των περιφερειακών σχεδίων: IPPI (Intelectual Protection – Play with It), Σχέδιο ICT 2.0, Σχέδιο PRODIG, Σχέδιο PRO-Educar, Σχολείο υπολογιστικής σκέψης, Σχέδιο Open Center, Σχέδιο ισότητας, και άλλα. Το IES υποστηρίζει επίσης έναν ενεργό σύλλογο γονέων “AMPA El Torreón”.
ενώ προωθεί τη συνεχή ανταλλαγή γνώσεων με σπουδαστές και εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες, υλοποιεί έργα Erasmus+, τα οποία εμπλουτίζουν την ισπανική και την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα.

ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΕ, Ελλάδα

Η Σχολή Μωραΐτη είναι ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, ιδρυθέν το 1936. Βρίσκεται στα βόρεια προάστια της Αττικής στο Παλαιό Ψυχικό, δεκαπέντε λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Το σχολείο δέχεται μαθητές από 3 ετών και καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης έως την αποφοίτηση (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο), προσφέροντας ελληνική και διεθνή εκπαίδευση. Η Σχολή προσφέρει διεθνές πρόγραμμα σπουδών (IB Diploma Program) ώστε να προετοιμάσει τους μαθητές για τις σπουδές τους στο εξωτερικό, ενώ έχει σχεδιαστεί και παρέχεται πρόγραμμα υποτροφιών. Οι περισσότεροι μαθητές της Σχολής σπουδάζουν στο εξωτερικό ενώ τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεών τους κατατάσσονται στα κορυφαία της χώρας. Η Σχολή Μωραΐτη προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως περιβαλλοντικές εκδρομές, STEM, αθλητισμό, ρομποτική, προγραμματισμό, χορό, μουσική, χορωδία, θέατρο, θερινές κατασκηνώσεις κ.ά., ενώ υλοποιεί το καινοτόμο εργαστήριο STEAM@Moraitis (Shift.steam.lab), μέσω του οποίου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα STE(A)M στη ρομποτική, στην αρχιτεκτονική, στο βιομηχανικό σχεδιασμό κ.ά. με βάση τη μεθοδολογία STEAM. Το εργαστήριο STEAM@Moraitis υλοποιείται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της Σχολής, συμπεριλαμβανομένης της κατώτατης και ανώτατης βαθμίδας . Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων, συνδέοντας επιστήμες και γνωστικά αντικείμενα, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την απόκτηση της γνώσης εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Business School “Braca Radic”, Dakovo, Κροατία

Το “Braća Radić” είναι σχολείο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο διαθέτει στο δυναμικό του 47 καθηγητές. Οι 365 μαθητές του σχολείου παρακολουθούν μαθήματα πέντε κατευθύνσεων: οικονομικά, εμπορικές επιχειρήσεις, εμπορική σχεδίαση ιστοσελίδων, διοίκηση και επιχειρήσεις.
Η σχολή βρίσκεται στο Đakovo, μια γραφική μικρή πόλη με γεωργική παραγωγή, η οποία βρίσκεται 35 χλμ. από το Osijek, τη μεγαλύτερη πόλη και πανεπιστημιακό κέντρο της κροατικής περιφέρειας της Σλαβονίας.
Το σχολείο συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κατανόησης της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και της μάθησης. Οι μαθητές του σχολείου έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμα διεθνή προγράμματα, όπως ανταλλαγές μαθητών, ECO-schools, ENO-project, επιχειρηματική αλληλογραφία και κάποια γραπτά προγράμματα με το Colegiul Economic Buzau. Από το 2002 το σχολείο συμμετέχει σε προγράμματα εταιρικής σχέσης Comenius και στο δίκτυο Comenius NEAC ως σιωπηλός εταίρος (silent partner). Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν υλοποιηθεί διάφορα διεθνή έργα Erasmus+ και E-twinning. Η συμμετοχή σε διεθνή έργα ενθαρρύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη, η οποία είναι σημαντική για την κατάρτιση των σπουδαστών στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.