Νέα

Ιούλιος 2022

Η πρώτη φάση του έργου FullSteamAhead ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τη συγκεντρωτική μελέτη που ετοιμάσαμε, σχετικά με τα ευρήματα της έρευνας, καθώς και τον τρόπο που τα αξιολογήσαμε και τα συνεκτιμήσαμε στην ανάπτυξη του περιγράμματος για το εκπαιδευτικό υλικό που θα ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε στην επόμενη φάση. Συνολικά ενεπλάκησαν στην έρευνα 144 δάσκαλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 53 μαθητές και μαθήτριες, 15 οικογενειακά μέλη, καθώς κι ο Σύλλογος γονέων του Γυμνασίου IES la Cala στην Ισπανία. Παράλληλα με τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας, αναλύσαμε 11 επιλεγμένες καλές πρακτικές σχετικά με τη διδασκαλία αντικειμένων STEM στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά. Πατήστε από κάτω για να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε.

Μάϊος 2022

Η 2η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στην Μπολώνια της Ιταλίας την 24η Μαΐου 2022 και οργανώθηκε από τον εταίρο του έργου STEPS. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να αναλύσουμε από κοινού τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, και στη συνέχεια να αναπτύξουμε τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσουμε με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, αντλώντας από τις απόψεις, τις ανάγκες, τα κενά που διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας με τη συμμετοχή δασκάλων, μαθητών, γονέων.

Φεβρουάριος 2022

Με στόχο την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού του FullSteamAhead ξεκίνησαν δράσεις έρευνας στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Προσεγγίσαμε δασκάλους, μαθητές, γονείς και τους ζητήσαμε την άποψή τους σχετικά με τους τρόπους που τα αντικείμενα STEM διδάσκονται στο σχολείο, καθώς και τις αντιλήψεις που συγκροτούν οι μαθήτριες και οι μαθητές για αυτά. Τα ευρήματα της έρευνας θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε την κατάλληλη μεθοδολογία και το κατάλληλο υλικό για δασκάλους με στόχο να γίνουν τα αντικείμενα STEM εξίσου ελκυστικά για μαθήτριες και μαθητές. Επιπλέον, η έρευνα θα μας βοηθήσει να αφουγκραστούμε και συγκεκριμένες πτυχές και διαστάσεις σχετικά με το πώς εκκινώντας από τα σχολικά χρόνια, οι μαθήτριες και οι μαθητές θα επιλέξουν επαγγελματικές καριέρες στους αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους και τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν εδώ σύντομα!