Το Πρόγραμμα

Σκοπός και
ομάδες στόχοι

Οι στόχοι του έργου FullSteamAhead είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο να:

 • προωθήσουν τις σπουδές και τη σταδιοδρομία STEM εξίσου σε κορίτσια και αγόρια, μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • αποδομήσουν την έννοια των μαθημάτων STEM ως «ανδρικού κλαμπ»
 • αξιοποιήσουν το πλαίσιο STEAM που πυροδοτεί την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων καθώς και τη δημιουργική διαδικασία στη διδασκαλία STEM, αντί των συμβατικών και απομονωμένων διαδικασιών μεταφοράς γνώσης

Κύριες ομάδες-στόχοι

 • Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (STEM και ανθρωπιστικές επιστήμες)
 • Υποστηρικτικό διδακτικό προσωπικό
 • Διευθυντές σχολείων (ως εκπαιδευτικοί και αξιολογητές σχολικών προγραμμάτων)
 • Δευτερεύουσες ομάδες-στόχοι: Γονείς, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων γονέων-εκπαιδευτικών-μαθητών, θεσμικοί φορείς και φορείς διοίκησης
 • Δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
 • Διάφοροι άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς

Δράσεις

Το FullSteamAhead θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς, διαθέσιμα σε αυτόν τον διαδικτυακό χώρο μάθησης σχετικά με δύο σημαντικές θεματικές ενότητες:

 1. Η διδασκαλία STEM στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση απαλλαγμένη από φυλετικά στερεότυπα
 2. STEM ως επιλογή για κορίτσια και αγόρια για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό συμπληρώνεται και από υποστηρικτικό υλικό, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι καθηγητές μπορούν να ενθαρρύνουν τα κορίτσια και τους συνομήλικούς τους τους ώστε να δράσουν καταλυτικά για την αύξηση του ενδιαφέροντος για τα μαθήματα STEM αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς και ο κοινωνικός περίγυρος των παιδιών μπορούν να προωθήσουν τη μη-έμφυλη προσέγγιση του STEM.

Αποτελέσματα

Το FullSteamAhead θα αναπτύξει και παραδώσει:

 1. Μεθοδολογικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς STEM σε δύο θεματικές ενότητες:
 • Το STEM στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ένα μη-έμφυλο μάθημα, το οποίο εστιάζει στις έννοιες της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της κριτικής σκέψης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, του σχεδιασμού και του ιδεασμού ως κινητήριες δυνάμεις και κίνητρα για τους μαθητές
 • Το STEM ως επιλογή σταδιοδρομίας που δεν έχει φύλο από άποψη προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης, αντλώντας από πρότυπα και αφηγήσεις, από την ιστορία και τη φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας, καταρρίπτοντας έτσι το φυλετικό στερεότυπο και προωθώντας την επιστήμη και την τεχνολογία ως επίτευγμα του ανθρώπινου λόγου.
 1. Θεματικές ενότητες διαδικτυακής κατάρτισης καθηγητών σχετικά με την μη-έμφυλη προσέγγιση διδασκαλίας του STEM, οι οποίες καλύπτουν:
 • Θεματικό μέρος 1: STEM ως μη-έμφυλο διδακτικό μάθημα
 • Θεματικό μέρος 2: STEM ως μη-έμφυλη επιλογή για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 1. Επιπλέον, μια ξεχωριστή ενότητα θα καλύψει τον σημαντικό ρόλο των καθηγητών, των οικογενειών και των διαφόρων ομάδων συνομηλίκων στην ενθάρρυνση του ενδιαφέροντος των κοριτσιών για τα μαθήματα STEM
 2. Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς. το οποίο θα παρέχει οδηγίες προσέγγισης της διδασκαλίας STEM, συμπεριλαμβανομένων τεστ και εκθέσεων αξιολόγησης αυτών. Το εγχειρίδιο θα είναι ένας οδηγός με τους κύριους άξονες του μεθοδολογικού πλαισίου και τη διαδρομή που συνδέει τα θεματικά μέρη και τις τεχνικές πτυχές του διδακτικού υλικού, όπως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (χρηστικότητα, προσαρμοστικότητα, hands-on εφαρμογή και ανάπτυξη)

Διάρκεια

1/11/2021 - 1/11/2023