Multiplier Events

30/10/2023 Αθήνα (Ελλάδα)

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον εταίρο του έργου (Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ) και φιλοξενήθηκε από τη Σχολή Μωραΐτη στην Αθήνα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 37 εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό του σχολείου, διευθυντές και γονείς. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου, τα ερευνητικά ευρήματα και το μεθοδολογικό πλαίσιο του έργου FullSteamAhead. Παρουσιάστηκαν επίσης η πλατφόρμα FullSteamAhead και το Εγχειρίδιο FullSteamAhead σχετικά με τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας και την αξιοποίηση του Εγχειριδίου ως συνοδευτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς. Έγινε επίσης επίδειξη ενδεικτικών δραστηριοτήτων για την τάξη με άμεση χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου. Στο τέλος της εκδήλωσης διεξήχθη ανοιχτή συζήτηση. Κύρια σημεία:

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να χρησιμοποιήσουν αρκετές από τις προσεγγίσεις σε θέματα STEAM, ιδίως εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αφορούν το φύλο μέσα στην τάξη.

Αρκετοί εκπαιδευτικοί τόνισαν την ανάγκη για περαιτέρω προσεγγίσεις που να εξετάζουν το φύλο σε σχέση με τις αναδυόμενες τάσεις της τεχνολογίας, και ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πλατφόρμα των γονέων θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη και συμπληρωματική της πλατφόρμας των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι η σχολική κοινότητα και η διοίκηση θα πρέπει να συνεργάζονται με τους γονείς, καθιστώντας την πλατφόρμα γονέων ως “εκπαιδευτικό” εργαλείο για τους γονείς. Οι ομάδες εστίασης με τους γονείς θεωρήθηκαν ιδιαίτερα αναγκαίες προς την κατεύθυνση κοινών στόχων “στο σχολείο” και “στο σπίτι” (διαδικασία κοινωνικοποίησης).

24/10/2023 Μπολόνια (Ιταλία)

Στην εκδήλωση FullSteamAhead που διοργανώθηκε στην Ιταλία συμμετείχε ο εταίρος STePS μαζί με το συνεργαζόμενο σχολείο IC2 San Lazzaro di Savena και το Γραφείο Ίσων Ευκαιριών της πόλης της Μπολόνια.

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα FullSTEaMAhead και η εμπειρία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, με έμφαση στις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη διδασκαλία STEM. Τέλος, επισημάνθηκαν οι δραστηριότητες του Δήμου της Μπολόνια και της Βιβλιοθήκης Sala Borsa για την προώθηση της επιστημονικής εκπαίδευσης των κοριτσιών.

Η τελική συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα FullSteamAhead μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να παρακινήσουν τα κορίτσια προς τις επιστήμες μέσω μιας προσέγγισης STEaM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), δηλαδή του συνδυασμού των φυσικών επιστημών με τα ανθρωπιστικά μαθήματα, στο πλαίσιο πρακτικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών μοντέλων. Δεν έλειψε η διασκέδαση από την εκδήλωση, καθώς όλα ολοκληρώθηκαν με μια κοινωνική δεξίωση μετά το τέλος της εκδήλωσης.

19/10/2023 Ντάκοβο (Κροατία)

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο Braća Radić, συμμετείχαν εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων, γονείς, μαθητές και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ενεργά στο έργο παρουσίασαν όλα τα αποτελέσματά του. Αξιοσημείωτη ήταν η άμεση συμμετοχή των μαθητών, οι οποίοι παρουσίασαν κι εκείνοι το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες του έργου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν δύο εξωτερικοί εμπειρογνώμονες STEM ως προσκεκλημένοι ομιλητές. Η καθηγήτρια πανεπιστημίου Marija Heffer στην Ιατρική Σχολή του Όσιγιεκ και επίσης ιδρύτρια του φοιτητικού τμήματος για τις Νευροεπιστήμες (SenzOs) τόνισε τη σημασία των γυναικών στην εκπαίδευση STEM και αργότερα στον επαγγελματικό χώρο, ενώ ο καθηγητής Tomislav Jakopec στο Πανεπιστήμιο Josip Juraj Strossmayer στο Όσιγιεκ αναφέρθηκε στις διάφορες ευκαιρίες σταδιοδρομίας STEM που είναι διαθέσιμες μετά το λύκειο.

18/10/2023 Mijas, Μάλαγα (Ισπανία)

Η ενημερωτική εκδήλωση στην Ισπανία πραγματοποιήθηκε στο Mijas της Μάλαγα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, μέλη συλλόγων γονέων, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και ο Τύπος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 38 άτομα: 33 εκπαιδευτικοί, 1 εκπρόσωπος της ένωσης γονέων (πρόεδρος της AMPA “El Torreon”), 2 υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από το τοπικό δημαρχείο (Mijas) και 2 εκπρόσωποι του τοπικού Τύπου (Mijas Comunicación). Η ατζέντα της εκδήλωσης είχε ως εξής: Καλωσόρισμα σε όλους τους συμμετέχοντες – Ana Cortés, επικεφαλής σπουδών στο IES La Cala- Παρουσίαση του έργου FULL STEAM AHEAD – Alberto Bermúdez καθηγητής πληροφορικής στο IES La Cala- Παρουσίαση της πλατφόρμας FULL STEAM AHEAD και του μαθησιακού υλικού – M. Begoña Arenas – ITC- Ανοιχτός διάλογος και ερωτήσεις για περαιτέρω ευκαιρίες συνεργασίας και κλείσιμο της εκδήλωσης από την Ana Cortés, επικεφαλής σπουδών στο IES La Cala.

Σπλιτ - 18.10.2023, Ζαντάρ - 19.10.2023, Όμις - 25.10.2023 (Κροατία)

Ο συντονιστής του έργου Petit Philosophy παρουσίασε το έργο σε τρεις διαφορετικές πόλεις, σε ένα λύκειο στο Ζαντάρ, σε ένα πανεπιστήμιο στο Σπλιτ και σε ένα δημοτικό σχολείο στο Όμις. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και οι στόχοι του έργου.

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να το εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε. Ερωτήσεις και συζητήσεις ενθαρρύνθηκαν ενεργά και οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υλικό, τονίζοντας τη σημασία των θεμάτων που κάλυπτε το έργο και την απλότητα της εφαρμογής των δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων συναντήσαμε αυξημένο ενδιαφέρον για την περαιτέρω αξιοποίηση των παραδοτέων του έργου σε σχολικό αλλά και οικογενειακό περιβάλλον.