PROJEKT

Ciljevi i
ciljne skupine

Ciljevi projekta FullSteamAhead su podržati nastavnike/ce u:

 • Jednakom promoviranju STEM studija i poslovne karijere učenicima i učenicama.
 • Razbijanju mita o STEM-u kao ‘muškom klubu’
 • Uporabi STEAM-a za poticanje kritičkog razmišljanja rješavanjem problema i primjenom kreativnih procesa u STEM nastavi, umjesto tradicionalnih metoda učenja

Ciljane skupine projekta su:

 • Nastavnici/e srednje škole (STEM područja i humanističkih znanosti)
 • stručni suradnici (motivirajuće okruženje za učenje i uključenost roditelja)
 • Ravnatelji škola/voditelji (kao učitelji/ce i evaluatori školskih programa/sudionici praćenja)
 • Sekundarne ciljne skupine su roditelji, uključujući udruge roditelja, učitelja i učenika, institucionalna tijela i uprava
 • Strukture za srednje obrazovanje na regionalnoj i nacionalnoj razini (uključujući i strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i visokoškolsko obrazovanje
 • Suradnička tijela

Zadaci

FullSteamAhead će razviti obrazovni materijal i nastavne alate za nastavnike/ce, dostupne u online prostoru za učenje (platformi) zajedno s dva glavna tematska dijela:

 1. STEM u srednjoškolskom obrazovanju kao rodno neutralni nastavni predmet
 2. STEM kao rodno neutralna opcija za djevojke i dečke u osobnom i profesionalnom razvoju

nadopunjena materijalima za podršku kojima bi nastavnici/e mogli/e lakše potaknuti djevojke i vršnjačke grupe za STEM područje te kako roditelji i drugi važne osobe mogu promovirati neutralno rodni pristup STEM-u.

Očekivani rezultati

FullSteamAhead će izraditi:

 1. Metodološki okvir za definiranje i razvoj materijala za osposobljavanje nastavnika/ca STEM-a u dvije osi:
 • STEM u srednjoškolskom obrazovanju kao neutralno rodni nastavni predmet s fokusom na koncepte kreativnosti, mašte, kritičkog mišljenja, umjetničkog stvaranja, dizajna i ideja kao rodno neutralnog pokretača interesa i motivatora za STEM područje
 • STEM kao rodno neutralna opcija poslovne karijere u osobnom i profesionalnom razvoju, jednako vrijedna za dečke i djevojke, oslanjajući se na osobe – uzore, pripovijedanje, povijest i filozofiju znanosti i tehnologije, narušavajući rodne predrasude promicanjem znanosti i tehnologije
 1. Online moduli za obuku nastavnika/ca za rodno neutralni pristup poučavanja STEM-a koji obuhvaćaju:
 • Tematski dio 1: STEM kao rodno neutralni nastavni predmet
 • Tematski dio 2: STEM kao rodno neutralna opcija za osobni i profesionalni razvoj
 1. Osim toga, poseban dio pokrit će uloge nastavnika/ca, obitelji i školskih vršnjačkih grupa kao voditelja i onih koji potiču zanimanje djevojaka za STEM, promičući rodno neutralni pristup STEM-u.
 2. Priručnik za nastavnike/ce Smjernice za integrirani STEM pristup poučavanju (i ispitni tečajevi s punim izvješćem o testiranju), koje služe kao vodič za nastavnike/ce pokazujući glavne osi metodološkog okvira i put koji povezuje tematske dijelove te tehničke aspekte pružanja koji su dostupni na internetu (upotrebljivost, prilagodljivost te mogućnost primjene).

Trajanje

1/11/2021 - 1/11/2023